Welkom bij Made bij Moppy

Welkom op mijn website Made by Moppy, een website boordevol creativiteit. Je vindt hier talloze handleidingen in woord en beeld over diverse onderwerpen. Op deze pagina zie je slechts een selectie. Maak een keuze uit het menu links voor meer artikelen over je favoriete onderwerp. De website is gratis maar voordat je sommige bestanden kunt downloaden moet je je registreren en inloggen.

Disclaimer

Copyright en inhoud:

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van Made by Moppy. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Melding van schending van privacy:

Indien U meent dat Made by Moppy een onrechtmatige inbreuk pleegt op uw Privacy, wordt U verzocht om Made by Moppy daarvan meteen per elektronische post van op de hoogte te brengen via dit formulier. Wij zullen al onze mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en maatregelen te treffen.

Gebruik van de (inhoud van) de website van Made by Moppy (www.madebymoppy.nl):

Het is u niet toegestaan de website van Made by Moppy of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de website, anders dan conform het doel van de website. Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van otonz, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Made by Moppy:

De naam "Made by Moppy" mag niet gebruikt worden op andere sites tenzij hiervoor toestemming is verkregen, men mag ten allen tijden linken naar deze website met "Made by Moppy" in de titel. Indien u de naam "Made by Moppy" gebruikt op uw site mogen wij verdere stappen overwegen aangezien deze naam beschermd is.

Gebruik website:

Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze site besteden, is het mogelijk dat de informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen altijd direct en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Made by Moppy sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site van Made by Moppy. Mocht u onjuistheden tegenkomen in deze site, dan verzoeken wij u dit door te geven middels ons contact formulier.